Од:

Анче Н. Туфекџиева: Јас сум горда мајка на дете со Даунов синдром

Таа е борец, хероина која успешно се справува со проблемите во општеството и го трасира пат на својата ќерка Верче, девојче со Даунов синдром. Со што се соочуваат овие деца во делот на здравството, имаат ли приоритет при закажување на прегледи. За проблемите со посебниот додаток, за борбата со уривање на стериотипите на т.н деца на љубовта, во ПРОЦЕС говори Анче Николова Туфекџиева, претседателка на здружението ВЕРА.