Статии од Борјан Јовановски

Краток вовед за тоа што е VOX BOX

Блогерајот и (особено) Facebook се методи на изразување кои се одлично познати кај нас. Но Twitter, иако светски феномен, меѓу нашите интернет корисници е сеуште социјална мрежа на маргините.Еврозум во Стокхолм

Ова издание на Еврозум е посветено на еколошкиот дух во кој буквално живее и се воспитува целото шведско општество.


Бизнис клима

Можете да отворите фирма за еден ден, но можете ли да го развивате вашиот бизнис во здрава бизнис и демократска клима?


Грчка криза

Еврозум ви носи еден поинаков поглед врз грчката криза. Таа сериозно ја погоди грчката економија, но стана и плодна почва за развој на нови мали бизниси.