Статии од Менче Атанасова Точи

Нова жртва од грип

Пациентката спаѓала во групата на ризични, бидејќи боледувала од епилепсија, а вирусот на грипот кај неа предизвикал бронхопнеумонија