Статии од Светлана ЈовановскаНов закон за намалување на воздушната загаденост во ЕУ

Воздушното загадување е тивок убиец за кој малку зборуваме но кој е вистински сериски убиец и прави вистински масакр. Во некои градски средини воздухот е поопасен од 10 испушени цигари на ден.