Арт & Живот

На Универзумот не му се пишува добро

Резултати велат дека за неколку милијарди години ќе се случи катастрофа. Еден малечок меур, што може да се објасни како паралелен Универзум ќе се појави во некој дел од космосот, ќе се прошири и ќе уништи се

Модни камиони

Прво, во американските градови се појавија камиони со храна кои играа улога на мобилни ресторани, што потрошувачите ги „проголтаа“.