Арт & Живот

Заеднички проект на Скопски филмски фестивал и децата со попреченост

Преку проектот „Креираме заедно“, учениците со попреченост преку визуелни алатки ќе проговорат за своето секојдневје, за тешкотиите со кои се соочуваат дома, на улица, во училиште