Екологија

ДОМ: Да се регулира урбанизмот за да се намали аерозагадувањето

Тие бараат стопирање и ревизија на сите штетни ДУП-ови и ГУП-ови, закон за урбано зеленило, закони за Градски архитект и нови закони за просторно и урбанистичко планирање и за градење

Прочитај Повеќе