Економија

Власта дава поголеми земјоделски субвенции од оние во ЕУ

Актуелната власт дели поголеми земјоделски субвенции од далеку побогатата Европа и тоа и како нивен удел во бруто домашниот производ и како удел во буџетот, но и во апсолутни износи по жител ако се има предвид паритетот на куповната моќ.
Уште ништо од индиската фабрика за ретровизори на Бунарџик

Индиската компанија „Самвардана Мадерсон Груп“ за НОВА вели дека дури во јули ќе се знае дали ќе се гради фабриката за ретровизори на Бунарџик, иако камен темелникот е поставен уште пред две години.


„Џонсон Мети“ загрижен за сѐ помалите резерви на платина

Редица штрајкови во рудниците во Јужна Африка, најголемиот производител на платина, која се вградува во каталитичките конвертери на „Џонсон Мети“, ги намалија светските резерви на овој скапоцен метал.