Студио
Што добиваат лекарите со потпишувањето на новиот договор

На оваа тема дебатираат: Љубиша Каранфиловски претседател на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита и Калина Гривчева Старделова од Самосојниот синдикат на клиникитеБизнис клима

Можете да отворите фирма за еден ден, но можете ли да го развивате вашиот бизнис во здрава бизнис и демократска клима?