Фото

Македонија и Европската унија

Македонија и Европската унија – ова се перспективи видени низ објективите на македонските фоторепортери. Фотографиите се дел од конкурсот за наградата Жан Моне