Идеи

Кариера @Sulimanovic

Барам работа. И тоа не било каква. Паметен тип кој пишува волку јаки статии не може да работи било што, нели?


No Picture

Кој се игра со нашите пари!?

Меѓународни институции и домашни невладини организации и медиуми повеќе пати укажувале на нетранспарентноста на трошењето на буџестките средства. Државата не реагира.


No Picture

Кој се игра со нашите пари!?

Меѓународни институции и домашни невладини организации и медиуми повеќе пати укажувале на нетранспарентноста на трошењето на буџестките средства. Државата не реагира.