Идеи


No Picture

Кој ги извлече ЛГБТ од маргините?

Па се знае. Конзервативците. Истите оние мизогинични примитивци кои успеаја да ја маргинализираат жената и да ја сведат нејзината општествена улога на домаќинка и родилка.


No Picture

Кој ги извлече ЛГБТ од маргините?

Па се знае. Конзервативците. Истите оние мизогинични примитивци кои успеаја да ја маргинализираат жената и да ја сведат нејзината општествена улога на домаќинка и родилка.


Кариера @Sulimanovic

Барам работа. И тоа не било каква. Паметен тип кој пишува волку јаки статии не може да работи било што, нели?


Кариера @Sulimanovic

Барам работа. И тоа не било каква. Паметен тип кој пишува волку јаки статии не може да работи било што, нели?


No Picture

Кој се игра со нашите пари!?

Меѓународни институции и домашни невладини организации и медиуми повеќе пати укажувале на нетранспарентноста на трошењето на буџестките средства. Државата не реагира.


No Picture

Кој се игра со нашите пари!?

Меѓународни институции и домашни невладини организации и медиуми повеќе пати укажувале на нетранспарентноста на трошењето на буџестките средства. Државата не реагира.