Од:

Децата од Алепо

Децата од Алепо испратија цртежи во Европскиот парлемент а по Скајп врска им  се обратија и на европските пратеници. НОВА ексклузивно објавува сегмети од оваа Скајп комуникација.