Од:

Една минута вести: Конститутивна седница на новиот собраниски состав

Погледнете првиот пресек на денот со 1 минута вести.