Од:

Една минута вести на македонски и албански јазик

Попладневен пресек на вестите на денот во 1 минута на македонски и албански јазик.