Маркетинг

НОВА (www.novatv.mk) е информативен Видео Портал кој дневно емитува различни содржини од сите сфери во видео и пишана форма: Топ-вести на денот, истражувачки стории, анализи, интервјуа, дебати, авторски емисии, како и преглед на социјалните мрежи.
marketing

ЦЕНОВНИК НА ПОРТАЛ НОВА ТВ

ПОЗИЦИЈА ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА (НЕДЕЛНО):
1. 700x90px 400 EUR
2. 250x250px 350 EUR
3. 250x250px 350 EUR
4. 250х250px 350 EUR
5. 700x90px 350 EUR
6. 700x90px 300 EUR
7. 250х250px 200 EUR
8. 250х250px 200 EUR
9. 250х250px 200 EUR
10. 960x100px 200 EUR
Take over 800 EUR
Video 600 EUR
Импресии- позиција 3- 200 денари / 1,000 импресии (pageviews)
Цените се без ДВД (18%)

Позиции:

ПОЗИЦИЈА 1- ГОРНИОТ ДЕЛ НА САЈТОТ
ПОЗИЦИИ 2-9- ДЕСНАТА СТРАНА НА САЈТОТ
ПОЗИЦИИ 5 И 6- СРЕДНИОТ ДЕЛ НА САЈТОТ
Take over- ДОЛНИОТ ДЕЛ ОД САЈТОТ

Во цените за откупување на рекламен простор не е пресметано ДДВ (18%)

Во договор со заинтересираната страна за откупување на рекламен простор се овозможува попуст.

КОНТАКТ
Менаџери:
Биљана Секуловска
Моб: 070 329 789
E-mail: [email protected]
Борјан Јовановски
Моб: 076 302 305
E-mail: [email protected]