Од:

„Меѓаши“ денеска одбележува 25 години постоење

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ денеска одбележа 25 години постоење. Од амбасадата се задоволни што многу нивни иницијативи биле земени како законски решенија, но објаснуваат дека имале и притисоци, што направиле да имаат подбора работа.

На конференцијата за одбележување на 25 – годишнината гости беа ученици од основното училиште „Круме Кепески“, кои изработуваа оригами.

Коле Ангеловски, амбасадор на „Меѓаши“ истакнa дека амбасадата помагајќи ги децата и нивните права, поминала и низ воени кризи, но и мирнодопски ситуации, секогаш со максимална посветеност и реализација на проекти кои суштински ги подобриле правата на децата