Од:

Новинарката Каролина Мицевска со нова изложба во Скопје

Денеска во домот на АРМ во Скопје, ќе се одржи изложба а фотографии од новинарката Каролина Мицевска.

Изложбата насловена ,,Момент на впечатоци 2,“ e продолжение на првиот циклус. Ќе бидат презентирани 24 фотографии што се дел од нејзините убави моменти низ Македонија, од повеќе европски земји, со посебен акцент на Русија, бидејќи дел од изложените фотографии се создадени во Русија.

fotokarolina

Фотографиите на Мицевска се јасни, полни и предизвикуваат восхит ќе забележи писателот Петар Петрески.

Мицевска, работи во ЦК,,Марко Цепенков,, и досега имала изложби во Прилеп, Гевглегија, Радовиш, Крушево, Неготино, Велес, Илинден…..

fotokarolina2