Од:

(Портрет) Дарко Јовчевски, еден од креаторите на „Вело Кафе“

Дарко Јовчевски е еден од креаторите на „Вело Кафе“, кое пак прерасна како дел од Градскиот парк во Скопје. Се работи за троколка од која можете да набавите кафе или свежи сокови, а воедно е и пријател на природата. Гратис кафе во следните три месеци, ако однесете искористени батерии кај луѓето од „Вело Кафе“.