Од:

Портрет: Мартина Димоска – од Скопје до НАСА и поглед кон иднината

Мартина Димоска е млад научник и иноватор и најмладиот ментор на НАСА Спејс Апс натпреварите. Toa се натпревари кои се случуваат на околу 180 локации во светот каде што НАСА ги отвара своите дата бази од своите мисии каде што има конкретни проблеми и каде што учесниците можат да понудата креативно софтверско или хандверско решение. Нејзината задача е да ги организира тимовите и натпреварите на одредената локација. Еден од нејзините најдраги успеси е изработката на влошки за чевли кои произведуваат енергија и со кој што изум таа е нејзиниот тим победуваат на еден натпревар организиран д УНДП.