Од:

#ПоздравПлеменци

Измислена, но забавна фејсбук-комуникација меѓу нашите функционери. Прочитајте како тие го решија проблемот со недостаток на импакт-факторот меѓу професорите од контрапленумот