Од:

ПРОЦЕС: Ќе ја научи ли Македонија лекцијата за луѓето со попреченост?

Кои се потребите на лицата со посебни потреби?Зошто во Македонија пристапноста  е привилегија, а не нешто што се подразбира, што е со сексуалноста и потребата од брак и семејство?Што ветуваат партиите, кои се очекувањата од идната Влада? Зошто луѓето со телесен хендикеп не се вклучени во политиката?Во ПРОЦЕС говорат Елена Кочоска од Полио Плус, Елена Просковска од Мобилност-Скопје и Весна Матевска од Платформата за сексуално и репродуктивно здравје.