Од:

ПРОЦЕС: Кои се опасностите од големите наноси на снег

Дали постои опасност од земјотрес после поместувањето на земјиштето во Италија? Какви проблеми може да предизвика снегот, може ли да има појави на лавини? Дали Македонија е подготвена да се справи со можни поплави? Зошто зеленилото треба да биде стратешка цел на државата? Во ПРОЦЕС на овие теми разговараме со Ивица Милевски, професор на Институтот за географија при ПМФ.