Избор


И покрај заканите лекарите избраа претседател на Собрание на комората

Атмосферата од Собранието на РМ , се пренесе и кај лекарите кои неколку часа не можеа да изберат претседател на Собрание. Поголема група на лекари -делегати го бојкотираа изборот, голем дел од нив под закани по работните места морале да си заминат од гласањето