СЈО


Притворот како казнена мерка

Во најновото истражување на професори од Правен Факултет „Јустинијан Први“, наречено „Неосновано притворени-правни и бучетски импликации 2011-2015“ 138 граѓани биле неосновано притворени. Подоцна против нив…