Топлификација

Анализа: Топлификацијата подобра од гасификацијата за градот Скопје

Во студијата е наведено дека Скопје може да постигне оптимална, самоодржлива грејна структура. За ова е потребно да се обезбеди паралелен развој на централниот топловоден систем во урбаните делови од Скопје