Од:

Заедничка азбука – го учиме зборот Братство

Емисија на НОВА ТВ „Заедничка Азбука“ – учиме македонски, албански и турски. Азбука на слободата, солидарноста и љубовта. Оваа недела го учиме зборот – Братство