Од:

Жена, па и бремена – во шовинистичка Македонија подобна само за отказ

Зошто се повеќе жени добиваат отказ од работа поради бременост. Зошто работодавачите се охрабрија и не сакаат жени кои планираат мајчинство. Што е тоа што ги одвраќа жените да тужат? Дали судството ја препознава дискриминацијата? Во ПРОЦЕС зборуваат Павлина Зефиќ адвокатка, Александра Цветановска, проект менаџер во МЗМП и Искра Мијалковска Ефтимова која поднела тужба за дискриминација.