Од:

Зошто дијаспората направи ново движење

Во Студио на НОВА гостуваат членови на Форумот за демократска Македонија-движење на дијаспората: проф. Кирил Трпков од Канада и Маја Панова, Америка