Вредности и политика

Подолг период нашево општество на политички план функционира со висока тахикардија, просто зачудувачки како преживува. Речиси на дневна основа се креираат афери и скандали кои прогресираат...

Корупцијата убива

Автор: Славјанка Петровска Кога ќе го прочитате насловот на оваа колумна можеби ќе помислите дека зборот убива треба да биде означен со интерпукцискиот знак наводници, за...

Кратко за лепакот!

Автор: Аделина Марку Долго време сум размислувала за феноменот на отфрлање на реалноста дури до степен на себеанакроност, бунејќи се дали е изворен или контекстуален. Разбирањето...

Ре(форма)

Автор: Славјанка Петровска Реформа е често користен збор во политиката. Во говорите на преставниците на власта најчесто ќе го прочитате употребен во суперлатив кога се промовира...

Револуции

Автор: Емил Димитриев За релативно краток период во Македонија на општествен план се случија многу турбулентни процеси, се одиграа многу драми, со различен жарн, од комедии...