Пет ДА наспроти едно НЕ

Автор: Славјанка Петровска Во време кога билатералниот спор со Бугарија повторно се актуелизира, особено после неможноста да се формира политичка влада во Република Бугарија, јавноста во...

Смрт во моето семејство!

После многу години од смртта на Тато, јас дознав дека Судиите , слични на Тато, Државата ги следела! ‘’What the Fuck!’’ – си велам јас од оваа далечна дистанца! – Затоа ли толку долго се мачиме со первертноста на нашиот Судски Систем!?

Технички влади

Пред нас се доволно аргументи сериозно да го приспитаме ова решение, техничка влада за спроведување на избори. Да поработиме на подигање на демократската свест и одговорност, да фатиме чекор со земјите кон кои претендираме да бидеме во друштво. Изборите треба да ги организира политичката влада која е на власт, затоа што владите може да имаат различни програми за работа, но задолжтелно за сите нив е демократијата и владеење на правото

Ќе бегаме ли јас и Шаќир?

Инертноста наша денес гласи вака: Толку е тешко да се бега - сè додека не заминеш. И тогаш тоа е најлесната проклета работа на светот . Но, ќе бегаме ли јас и Шаќир или ќе бдееме рециклирани (анти)митови?

Ода на пркосот, или чудниот случај на Ленче Р. и Стојко П.

Погледнете ја оваа изјава на Заев, за Стојко Пауновски, директорот на Пазарниот инспекторат: “Недозволиво е секој ден преку медиумите да водите полемики со потпретседателот на Владата,...