Новини во нано-технологијата

Во светот на нано-технологијата – пакетчиња со дебелина на влакно од коса, носат и испуштаат течност кога ќе им се даде команда за тоа. Тие наоѓаат примена во медицината и во други области.

Новини во нано-технологијата

Во светот на нано-технологијата – пакетчиња со дебелина на влакно од коса, носат и испуштаат течност кога ќе им се даде команда за тоа. Тие наоѓаат примена во медицината и во други области.

Животните ни говорат!

Hаучниците од Лабораторијата Санта Круз во Калифорнија и животните комуницираат. Животните имаат многу што да кажат за заканите по водниот свет.

Животните ни говорат!

Hаучниците од Лабораторијата Санта Круз во Калифорнија и животните комуницираат. Животните имаат многу што да кажат за заканите по водниот свет.

Нови пронајдоци на локалитетот „Велешко кале“

Керамички и метални предмети од средниот век, орудија за работа, оружје и слоеви од доцниот антички период, се дел од работите кои ги пронајдоа археолозите од Народниот музеј на ископувањата кои во 2012 година ги извршија на локалитетот „Велешко кале”.