Нови пронајдоци на локалитетот „Велешко кале“

Керамички и метални предмети од средниот век, орудија за работа, оружје и слоеви од доцниот антички период, се дел од работите кои ги пронајдоа археолозите од Народниот музеј на ископувањата кои во 2012 година ги извршија на локалитетот „Велешко кале”.

Нови пронајдоци на локалитетот „Велешко кале“

Керамички и метални предмети од средниот век, орудија за работа, оружје и слоеви од доцниот антички период, се дел од работите кои ги пронајдоа археолозите од Народниот музеј на ископувањата кои во 2012 година ги извршија на локалитетот „Велешко кале”.

ЗПММ бара времен мораториум на работењето на ЗАМП и ММИ

Привремен мораториум на работата на Здружението за заштита на музички авторски права (ЗАМП) и на новото Здружение за заштита на авторските права (ММИ), додека да заврши истрагата за нивното финансиско работење.