ДИК на нивната Интернет страна ( https://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Turnout?cs=mk-MK&r=t&rd=t1) ги апдејтираат сите податоци на парламентарните избори, вклучувајќи ја и излезност на гласачите по изборни единици до 10 часот.

 

Изборна единица Запишани избирачи Број на ИМ Процесирани ИМ Вкупно гласале Излезност
Изборна единица 1 295.852 522 506 31.558 11,05%
Изборна единица 2 306.471 504 501 29.680 9,73%
Изборна единица 3 280.727 682 648 29.849 11,36%
Изборна единица 4 282.543 599 531 29.639 11,33%
Изборна единица 5 290.433 655 654 26.254 9,05%
Изборна единица 6 307.817 516 516 15.680 5,10%