Со 43 гласа, професорот и декан на Медицинскиот факултет, Никола Јанкуловски, е избран за нов ректор на УКИМ.

Другиот кандидат Ненад Новковски доби шест гласа, додека шест од гласачките ливчиња се неважечки. Претходно претставниците на Студентскиот пленум ја напушти седницата откако Универзитетскиот Сенат ги верификуваше мандатите на 67, од вкупно 68 членови, меѓу кои и оние на претставниците од Студентскиот Парламент, за кој Пленумот тврди дека се нелегетимни, бидејќи им е истечен мандатот.

Александра Живковиќ од Студентскиот пленум ги предупреди членовите на Сенатот и ректорот Велимир Стојковски дека на седницата ќе бираат нов ректор и ќе носат одлуки со гласови на нелегитимно студентски претставници.

Таа посочи дека тоа ќе предизвика сериозни правни импликации, бидејќи може сите одлуки на Сентот да се оспорат пред законот, бидејќи се носат со нелегитимни членови.

Претставниците на Студентскиот пленум побараа студентите кои седат во Сенатот да го образложат својот мандат, но ректорот Стојковски посочи дека од седницата не може да се прави театар и ги повика членовите на Сентот да прејдат на следната точка – избор на ректор.

Ректорот реплицираше дека Сенатот не е истражен орган и нема да проверува дали документите заверени со печат се веродостојни или не.

По ова претставниците на Студентскиот пленум ја напуштија седницата, а Сенатот гласаше за изборот.