Здружението на граѓани Легис и Првата детска амбасада во светот Меѓаши започнаа кампања за помош на бегалците кои се лоцирани во кампови на граничната зона на Турција со Сирија, прогласувајќи ја оваа недела (од 27 февруари до 5 март) за „Недела на солидарност со децата бегалци од Сирија“ .

Еден дел од кампањата е насочен кон собирање финансиски средства од граѓаните/ките и од бизнис секторот, а другиот дел кон подигање на јавната свест, особено кај помладата генерација..

– Целта е да ја подигнеме свеста особено на помладите во воспитно образовните институции, децата, учениците за состојбата во која се наоѓаат нивните врсници од Сирија и воопшто бегалците, потребата од солидарност и помош на луѓето кои страдаат од војна. Зборуваме за луѓе, деца кои ги загубија своите домови и речиси сè што имаат, се вели во соопштението од Меѓаши и Легис.

– Децата и младите треба да ги запознаеме како може да им се помага на луѓе во неволја, да им се претстават хуманитарни акции како и сите други начини на кои се искажува солидарност. Ако учениците пројават желба и самите да им помагаат на другите, наставниците треба да разговараат со учениците, заедно да најдат соодветен начин да се вклучат и дадат свој придонес и да се солидаризираат со луѓето во неволја. Ова, меѓу другото е можност за развој на емпатија, иницијатива, хуманост и многу други вредности кои сакаме да ги поддржиме кај децата, се вели во соопштението.

За таа цел наставниците, воспитувачите може да го користат прирачникот  „Сите сме деца на овој свет – како со учениците да се разговара за бегалската криза” на македонски и албански јазик или директно од ПДАС Меѓаши.

Од медиумите пак очекуваат да посветат време за снимање на дебатни емисии, образовни емисии, детски емисии, разговори, интервјуа поврзани со состојбата во која се наоѓаат бегалците, особено децата.

Граѓаните ќе можат да донираат парични средства онлајн, во кутиите распоредени по френкфентните супермаркети, како и на жиро сметка која ќе им биде дистрибуирана деновиве во дневните и неделните весници. Со собраните средства треба да се испрати заедничка симболична хуманитарна помош од граѓаните на Македонија до децата бегaлци од Сирија.