Студентката „докторка“ отпуштена од Итната помош, а одговорен никој

И покрај тоа што Кривичниот закон предвидува големи казни затвор за одговорните во овој случај дисциплински ќе одговара само лице од правната служба за пропуст во документацијата