Владеење на правото – Работнички права

Злоупотреба на работници, децениски уназадувања на правата на македонските работници низ законите, смртни случаи и повреди за кои никој не одговара …