Злоупотреба на работници, децениски уназадувања на правата на македонските работници низ законите, смртни случаи и повреди за кои никој не одговара и неефикасна имплементација на постоечката легислатива – овој документарен филм зборува за неправичниот и нехуманиот третман на македонскиот работник, пракса која ја воспоставија многу влади наназад, а која продолжува со несмалено темпо. Автор Сашка Цветковска, продуцент Борјан Јовановски.