Бисера Костадиновска Стојческа на презентација на ЕУ проектот Пустец

Костадиновска-Стојчевска: Прекуграничните ЕУ-проекти ни ги зајакнуваат културните институции и со нив се негуваат пријателските односи со Албанија

Предвидени се повеќе зафати во Заводот и музеј – Битола, меѓу кои и: реконструкција на музејскиот простор и поставување на постојана поставка; рехабилитација на страничниот влез...