500 000 книги од Капиталниот проект завршија во подрум

Овие книги што сега се во магацинот на НУБ „Свети Климент Охридски“ и во депоата на Археолошкиот музеј и Музејот на ВМРО чинат 5 милиони евра. За целиот проект за печатење и преводи на книги, треба да се платат 9 милиони евра.