Измени во полагањето градска

Со последните измени и дополнувања на Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити, поточно на членот 35, се предвидува скратување на времето предвидено за полагање...