Пратка со отпад за Цементарница под лупа на граничниот премин „Богородица“

Државниот инспекторат за животна средина во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Царинската управа врши вонреден инспекциски надзор над пратка со отпад...