Забелешки на туристите: Најниски оценки за патиштата и хигиената на јавни места

Патната мрежа и хигиената на јавните места добиле најниска оценка од посетителите кои биле анкетирани на граничните премини при влез во Македонија додека највисока оценка дале за однесувањето на луѓето, покажуваат објавените податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС)