Институт за македонска литература и Британска амбасада: Културата и книжевноста градат мостови

Преку дела на култни и современи британски автори кои со својата културно-историска важност одиграле голема улога во креирањето на современите теории и светогледи се адресираат важни...