Дигитализирани векови стари македонски ракописи, веќе нема да се чуваат во кутии и во плакари

Проектот, поддржан со буџетски средства, преку кој што се овозможува трајно заштитување и дигитализација на околу 5 милиони записи со стари македонски зборови, дијалекти и записи,...