Колку пари ќе потрошат министерствата и агенциите во 2019 и за што

Повеќе пари за Државната изборна комисија, за  Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, за Секретаријатот за европски прашања, за Народниот правобранител, се предвидува со Буџетот за...