Во Психијатриската болница-Демир Хисар доаѓа нов тим лекари, во изолација 30 вработени

Лекарот за кој во болницата тврдат дека бил без симптоми, последно дежурство имал на 25 март, а два дена подоцна е ставен во изолација.Засега нема да бидат тестирани ниту вработените ниту пацинетите. Околу 30 вработени остануваат во изолација до 10 април, а од Центарот за јавно здравје ќе бидат контактирани на дневна основа