Ако менаџерите на продукција се уметници, тогаш зошто галеристите и врамувачите не се?

Промените во правилникот за конкурсот на самостојни уметници ги протна менаџерите за продукција со што кретивните носители на филмското дело се поистоветува со технички реализатор кој...