При реконструкција на словачката црква пронајдена кутија со временска капсула стара 188 години: Но, што има внатре?

Извонредно откритие е направено во Штитник, Словачка, бидејќи временска капсула стара 188 години била откриена за време на реконструкцијата на покривот на црквата Св. Јуда Тадеаш....